Meditationer, mantran och mudras


The mantra is like a password, a key, to a certain state of consciousness or universal principle you want to experience”.
                                                                                                        https://purelifeplanet.com/blogs/lifeblog/mudra-mala

Inom kundaliniyogan ingår vanligtvis mantrameditationer ofta i kombination med en mudra, handställning.

Mudras (handställningar) låser och guidar energiflödet i kroppen till hjärnan och resten av kroppen. Genom att korsa, sträcka, nudda händer och fingrar kan vi "prata" med kroppen enligt det yogiska synsättet. I händerna finns många energipunkter kopplade till meridianer, energibanor. Inom den yogiska filosofin är varje område av handen länkad till en speciell del av kroppen och sinnet via dessa meridianer.

Ordet mantra kan översättas till ”redskap för sinnet” eller kanske ”redskap för att stilla eller frigöra sinnet”.
Mantran är ljud och ljud är vibrationer. När vi tänker eller upprepar ett mantra överförs vibrationerna från mantrat till vår kropp, våra celler och vårt medvetande.
Mantran kan chantas, sjungas eller upprepas, för olika syften. Genom att upprepa ett mantra och uppleva dess vibrationer kan vi påverka vår kropp på cellnivå likväl som vårt tänkande och humör.

Under en meditation kan vi använda olika metoder för att hålla fokus i stunden, vara här och nu i kroppen och stilla sinnet. Vi kan fokusera på andetaget, ett objekt eller en bild, visualisera något eller använda ett mantra.
Att upprepa ett mantra under en meditation är ett kraftfullt verktyg för att hålla sinnet lugnt och behålla närvaro då upprepandet av mantrat gör att du inte så lätt störs av fluktuerande tankar, minnen eller känslor utan istället håller dig fokuserad på orden och vibrationerna.

Mantrat kan liknas vid en radiostation och sinnet som en antenn. Antennen, sinnet, kan tendera att lätt ändra frekvens. Målet med en mantrameditation är att hålla en och samma frekvens, mantrats frekvens, inställd under hela tiden som meditationen pågår. Detta ger sinnet en chans att slappna av och stilla sig från det chatter av tankar som annars lätt upptar dess fokus.
Nedan har du text och musiklänk till två härliga mantran och en länk om du vill fördjupa dig ännu mer :) <3!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Är du som jag en HSP person?

Kroppsideal och upp-fuckad hjärna